Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số
Phát biểu Khai mạc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Chương trình ...

Phát biểu Khai mạc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Chương trình Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

24/10/2023

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 10/10/2023, Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) năm 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị" được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của: Thủ tướng Chính...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

24/03/2023

(Mic.gov.vn) - Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài nói của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Default news teaser image

Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet solutions" năm 2022

13/10/2022

Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet solutions" năm 2022 

Default news teaser image

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

13/10/2022

Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Default news teaser image

Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định...

13/10/2022

Chương trình hành động số 921/UBND-CTHĐ ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm...

Default news teaser image

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai

13/10/2022

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Default news teaser image

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2022

13/10/2022

Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2022 

Default news teaser image

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

13/10/2022

Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

Default news teaser image

Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

13/10/2022

Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm...

Default news teaser image

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2021

12/10/2022

Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 12/10/2020 của Sở Tài chính về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2021 

Default news teaser image

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính Gia Lai giai đoạn 2021-2025

11/10/2022

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

Default news teaser image

Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

10/10/2022

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Go to Top