Trang chủ > Chuyên mục > Cải cách hành chính > Tin cải cách hành chính > Kế hoạch tuyên truyền, kiểm soát, cải cách hành chính của Sở Tài chính Gia Lai

Kế hoạch tuyên truyền, kiểm soát, cải cách hành chính của Sở Tài chính Gia Lai

29/12/2017
Nội dung các Kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính của Sở Tài chính
STT Kế hoạch Ngày ban hành Nội dung
1 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 29/12/2016 11/KH-STC
2 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 29/12/2017 19/KH-STC
3 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 29/12/2017 20/KH-STC
4 Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính năm 2018 29/12/2017 21/KH-STC

Go to Top