Trang chủ > Chuyên mục > Cải cách hành chính > Tin cải cách hành chính > Kế hoạch khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 và nâng cao chỉ số năm 2021 của Sở Tài chính

Kế hoạch khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 và nâng cao chỉ số năm 2021 của Sở Tài chính (lần 2)

15/06/2021

Kế hoạch khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 và nâng cao chỉ số năm 2021 của Sở Tài chính (lần 2): 19/KH-STC ngày 15/6/2021
Go to Top