Trang chủ  > Chuyên mục > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính công > Tài chính - ngân sách > Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán.

Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán.

Thẩm quyền giải quyết
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Tài chính - ngân sách
Cách thức thực hiện
1.  Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn
2.  Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài chính
3.  Qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
          + Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo Mẫu số 03 (Phụ lục kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương) để gửi người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của đơn vị, Sở Tài chính tiến hành cấp mã số quan hệ ngân sách theo quy định.
Bước 5: Đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định.
Thành phần hồ sơ
a) Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015;
- Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.
b) Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015;
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
+ Văn bản thành lập đơn vị;
+ Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.
   c) Trường hợp 3: Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
-  Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi thông báo đến Sở Tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS.
-  Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
- 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính;
- 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS.
Lệ phí
Không
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS dùng cấp cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Đối tượng thực hiện
Các đơn vị có quan hệ ngân sách.
Yêu cầu hoặc điều kiện
Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS.
Căn cứ pháp lý
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002.
- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Go to Top