Thủ tục cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản

Thẩm quyền giải quyết
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Tài chính - ngân sách
Cách thức thực hiện
+ Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
+ Nộp qua đường bưu chính (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).
+ Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư  theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số theo Mẫu số 03 (Phụ lục kèm theo theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương) để gửi người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của đơn vị, Sở Tài chính tiến hành cấp mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư theo quy định.
Bước 5: Đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định.
Thành phần hồ sơ
a) Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm
- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính;
- Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
b) Trường hợp 2: Đối với hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính;
- Bản chính, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:
+ Quyết định đầu tư dự án;
+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).
c) Trường hợp 3: Đối với hồ sơ đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư.
- Đơn vị gửi thông báo theo Mẫu số 04-MSNS-BTC tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.
- Số lượng: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Không
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS dùng cho dự án đầu tư.
Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
b)  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Đối tượng thực hiện
Các đơn vị có quan hệ ngân sách.
Yêu cầu hoặc điều kiện
Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho dự án đầu tư chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS.
Căn cứ pháp lý
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002.
- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Go to Top