Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Tài chính - ngân sách
Go to Top