Thủ tục thẩm định phương án giá

Thẩm quyền giải quyết
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Quản lý giá
Cách thức thực hiện
Tại trụ sở cơ quan Sở Tài chính.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung.
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của đơn vị, Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành có liên quan thẩm định.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định
Thành phần hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ gồm:
1. Công văn đề nghị thẩm định phương án giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
2. Phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước. Trong phương án giá cần có ba nội dung:
-         Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa.
-         Giải trình chi tiết cách tính các khoản mục chi phí cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa.
-         Bảng so sánh mức giá đề nghị với mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự ở thị trường trong nước và thị trường một số nước trong khu vực.
3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có;)
4. Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định;
5. Các tài liệu khác có liên quan.
+  Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá theo quy định. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá, quyết định giá thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định phương án giá hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định giá phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết; thời gian kéo dài không quá 15 ngày làm việc.
Lệ phí
Không
Kết quả thực hiện
Văn bản thẩm định phương án giá
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Đối tượng thực hiện
Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý
+ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.
+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Go to Top