Thủ tục hiệp thương giá

Thẩm quyền giải quyết
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Quản lý giá
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Sau khi 02 đơn vị (bên mua và bên bán) không thống nhất được giá mua, bán đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá; Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bên bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế thì có Hồ sơ hiệp thương giá gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai.
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung.
Bước 4: Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành có liên quan và đơn vị mua, bán tiến hành tổ chức hiệp thương giá.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 7 h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định. 
Thành phần hồ sơ
*Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm bản chính các giấy tờ sau:
1. Công văn hoặc Tờ trình của đơn vị đề nghị Hiệp thương giá gửi cơ quan có thẩm quyền Hiệp thương giá.
2. Phương án giá hiệp thương cần có hai nội dung:
-Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ.
-Giải trình chi tiết cách tính các khoản mục chi phí.
+ Số lượng hồ sơ: Ít nhất 03 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hiệp thương giá theo quy định (tính theo dấu công văn đến).
Lệ phí
Không
Kết quả thực hiện
Văn bản hành chính.
Cơ quan thực hiện
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý
+ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012
+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Go to Top