You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Thông báo
Default news teaser image
Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911-05/6/2021)

Default news teaser image
Tuyên truyền, phổ biến hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Default news teaser image
Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)”

Default news teaser image
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện dự án Khu A - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai


Default news teaser image
Triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020

Default news teaser image
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Sân gôn (golf) Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2020
Thông báo số 335/TB-STC ngày 10/10/2020 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên...

Default news teaser image
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Default news teaser image
Phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam

Default news teaser image
Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Sở Tài chính phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đến toàn thể Đảng viên, CBCC thuộc Sở Tài chính tại Công văn số 1387/STC-VP ngày 10/6/2019.

Default news teaser image
Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”
Sở Tài chính nhận được văn bản số 733/STP-PBGDPL ngày 07/8/2018 của Sở Tư pháp về việc phát động, hưởng ứng, vận động tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia Lai’...

Default news teaser image
Phát động cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Gia Lai, lần thứ III (năm 2017-2018)


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.