You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Sự kiện > Lịch công tác > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/3/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/3/2020

23/03/2020
Ngày Nội dung
Thứ hai
  (23/3)
Sáng - 8h00: Lãnh đạo Sở dự họp V/v nhu cầu kéo dài vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019, tại Sở Kế hoạch Đầu tư (GM số 51/GM-SKHĐT ngày 19/3/2020)
- 8h30: Lãnh đạo Sở dự họp V/v đối thoại các nội dung liên quan đến Đơn kiến nghị của 32 hộ dân – Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (cũ), tại Trụ sở Ban tiếp công dân, UBND huyện Chư Sê (GM số 113/GM-STNMT ngày 18/3/2020)
Chiều - 13h30: Đ/c Đặng Công Lâm - PGĐ Sở họp Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 67/GM-VP ngày 20/3/2020)
Thứ ba
(24/3)
Sáng - 8h00: Lãnh đạo Sở làm việc với Sở Nội vụ V/v ý kiến của UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ, tại phòng họp Sở Tài chính
- 8h30: Lãnh đạo Sở chủ trì thẩm định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cho các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Kông Chiêng, Hà Nùng, tại Phòng họp tầng 3, Sở Tài chính (GM số 54/GM-STC ngày 20/3/2020)
Chiều - 14h00: Lãnh đạo Sở chủ trì thẩm định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cho các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lơ Ku, Ia Pa, tại Phòng họp tầng 3, Sở Tài chính (GM số 54/GM-STC ngày 20/3/2020)
- 14h00: Lãnh đạo Sở dự họp V/v kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" trên địa bàn tỉnh 2020, tại phòng họp Chi cục Phát triển nông thôn (GM số 83/GM-SNNPTNT ngày 19/3/2020)
Thứ tư
(25/3)
Sáng 8h00: Đ/c Nguyễn Dũng – GĐ Sở dự họp Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Khu B, số 02 Hai Bà Trưng, TP Pleiku (CV số
06-CV/BCĐ ngày 20/3/2020).
- 8h00: Đ/c Nguyễn Anh Dũng – PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản 03 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp 3A, trụ Sở UBND tỉnh (GM số 72/GM-UBND ngày 23/3/2020)
Chiều 13h30: Đ/c Đặng Công Lâm – PGĐ Sở dự họp V/v hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, tại phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 73/GM-VP ngày 24/3/2020)
Thứ năm
(26/3)
Sáng - Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Chiều 14h30: Đ/c Nguyễn Dũng – GĐ Sở chủ trì cuộc họp V/v triển khai PM hệ thống thông tin tài chính các đơn vị HCSN, tại Hội trường Sở Tài chính (GM số 56/GM-STC ngày 24/3/2020)
Thứ sáu
(27/3)
Sáng - Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Chiều 13h30: Đ/c Nguyễn Anh Dũng – PGĐ Sở dự buổi đối thoại với Công ty CP sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai, tại phòng họp 4A, trụ Sở UBND tỉnh (GM số 32/GM-UBND ngày 20/3/2020)
 


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.