You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Sự kiện > Lịch công tác > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

12/04/2021
  Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 12/04
S  7h00  Họp giao ban cơ quan
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Đoàn giám sát V/v triển khai công tác bầu cử, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 253/GM-HĐND)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 164/GM-VP)
 14h00  Phòng HCSN dự họp thay LĐ Sở V/v thống nhất kế hoạch năm 2021 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, tại Sở NN&PTNT (GM số 105/GM-SNNPTNT)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v kiểm tra hiện trạng nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, tại UBND huyện Chư Sê (GM số 73/STC-GM)
 15h30  Lãnh đạo Sở dự họp V/v kiểm tra hiện trạng nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, tại UBND huyện Chư Pưh (GM số 73/STC-GM)
Thứ ba
 13/04
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã An Khê, tại Hội trường 23/3, thị xã An Khê (GM số 180-GM/TU)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 72/GM-STC)
Thứ tư
 14/04
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v tình hình chi ngân sách nhà nước hỗ trợ phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, tại phòng họp 4A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 168/GM-VP)
 8h00  Theo lịch UBND tỉnh: Lãnh đạo Sở dự buổi làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh với Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng bầu cử Quốc gia (UBND chưa có giấy mời)
 8h00  Phòng QLNS dự họp thay LĐ Sở V/v Hội đồng sáng kiến tỉnh, tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 172/GM-VP)
 8h00 (từ ngày 14/4 đến 22/4)  Lãnh đạo Sở dự họp V/v thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện QĐ 2242 của các công ty lâm nghiệp, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 76/GM-STC)
 08h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo, đề xuất một số nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ (xây dựng NQ về phân cấp mua sắm hàng hóa, dịch vụ), tại phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 170/GM-VP)
 8h30  Theo lịch UBND tỉnh: Lãnh đạo Sở dự họp V/v xác định giá đất cụ thể để bồi thường, GPMB, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku (UBND chưa có giấy mời)
C  13h30  Phòng GCS dự họp thay LĐ Sở V/v thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản than bùn Ia Tiêm - Chư Sê, tại Hội trường Sở TNMT (GM số 137/GM-STNMT)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 169/GM-VP)
 14h00  Phòng QLNS dự họp thay LĐ Sở V/v thống nhất nội dung hoàn chỉnh hồ sơ mua sắm, lắp đặt camera an ninh, tại Bộ CHQS tỉnh (GM số 35/GM-BCH)
 14h00  Phòng Đầu tư dự họp thay LĐ Sở V/v báo cáo giải pháp tăng cường tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn, tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 171/GM-VP)
 14h00 (từ ngày 14/4 đến 22/4)  Lãnh đạo Sở dự họp V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các công ty lâm nghiệp, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 75/GM-STC)
Thứ năm
 15/04
S  8h00  (Tạm hoãn) Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị và kế hoạch sắp xếp, đầu tư trụ sở của các cơ quan khu vực trung tâm Tp Pleiku, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 166/GM-VP)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v kiểm tra thực địa và lấy ý kiến Đề án Đóng cửa mỏ khoáng sản, tại xã H'Nol huyện Đak Đoa (GM số 138/GM-STNMT)
 10h00  Phòng QLNS dự họp thay LĐ Sở V/v xét công nhận thị xã An Khê và Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, tại phòng họp 4A, trụ sở UBND thị xã An Khê (GM số 106/GM-SNNPTNT)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo đánh giá công tác Phòng, chống dịch Covid-19 (GM số 173/GM-VP)
Thứ sáu
 16/04
S    Giao ban cơ quan chuyển qua 07h00 ngày 19/4/2021
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (GM số 387-CV/TU)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Đoàn giám sát việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tại Hội trường UBMTTQ tỉnh (QĐ số 166/QĐ-MTTQ)


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.