You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Sự kiện > Lịch công tác > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

10/08/2020
Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 10/08
S    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Ia Grai (GM số 258/GM-VP)
 13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (theo Tờ trình số 195/TTrLS:TC-YT ngày 03/7/2020 của liên Sở: Tài chính - Y tế) tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 256/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn cùng đồng chí Kpã Thuyên - PCT UBND tỉnh tại huyện Kông Chro (GM số 257/GM-VP)
 17h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ dự bữa cơm thân mật mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại nhà Rường Công an tỉnh.
Thứ ba
 11/08
S  07h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về thực hiện quy trình công tác cán bộ.
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Chư Sê (GM số 262/GM-VP)
 13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự nghe các ngành báo cáo nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ công tác năm 2021 và công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2021-2025 tại Phòng họp số 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 259/GM-VP)
  14h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở họp đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Báo Gia Lai cung cấp các ấn phẩm Báo Gia Lai theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Ủy tại Hội trường Sở Tài chính (GM số 171/GM-VP)
Thứ tư
 12/08
S  07h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 hyện Chư Pẵh tại Hội trường hyện Chư Pẵh (Từ ngày 12/8 đến 17h00 ngay 13/8/2020)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Tầng 3 Sở KH&ĐT (GM số 159/GM-SKHĐT)
 0900  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở họp Hội đồng kỷ luật tại Phòng họp 3C, trụ sở UBND tỉnh (GM số 66/GM-UBND)
C    Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở đi công tác Hà Nội cùng với lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính về dự toán NS năm 2021
 14h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Đức Cơ (GM số 267/GM-VP)
 14h00  Lãnh đạo Sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Ayun Pa (GM số 261/GM-VP). Phòng TCĐT dự họp thay.
Thứ năm
 13/08
S  08h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Ia Pa (GM số 260/GM-VP)
 08h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở họp thống nhất các nội dung giải trình nguồn vốn phân bổ cho Dự án giáo dục và đào tạo nguần nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) tại Phòng họp Sở Tài chính (GM số 173/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Phú Thiện (GM số 260/GM-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp cập nhật, rà soát tình hình KT-XH năm 2020 tại Hội trường tầng 3, Cục Thống kê (GM số 272/GM-CTK
Thứ sáu
 14/08
S  09h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGD Sở công bố Quyết định thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GM số 2005/STC-TTr)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.