You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Sự kiện > Lịch công tác > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

10/05/2021
Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 10/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
 8h00  (Từ ngày 10/5 - 19/5) Lãnh đạo Sở dự thẩm tra quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020, tại Hội trường Sở Tài chính (CV số 1172/STC-TCDN)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm - PGĐ Sở dự họp V/v bàn giao tiếp nhận nhà đất số 89 Hùng Vương, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 94/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự kiểm tra hiện trạng nhà đất là trụ sở làm việc của BQL Dự án Vnsat và Kfw10 (GM số 98/GM-STC)
 14h00  (Từ ngày 10/5 - 19/5) Lãnh đạo Sở dự thẩm tra quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020, tại Hội trường Sở Tài chính (CV số 1172/STC-TCDN)
Thứ ba
 11/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự Đoàn kiểm tra triển khai công tác bầu cử, tại thị xã An Khê (Kế hoạch số 41/KH-UBBC)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ tư
 12/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất xử lý việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm - PGĐ Sở dự họp V/v bàn giao công trình đường giao thông về tỉnh, tại Hội trường Sở Tài chính (GM số 100/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
 14h00  Theo lịch UBND tỉnh: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đề xuất các nhiệm vu khoa học công nghệ đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm - PGĐ Sở dự họp V/v rà soát, làm rõ trách nhiệm việc quyết toán sau cổ phần hóa Công ty cà phê Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 99/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất một số nội dung liên quan về kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của thị xã Ayun Pa, tại Hội trường Sở Tài chính (GM số 101/GM-STC)
Thứ năm
 13/05
S  8h30  Theo lịch UBND tỉnh: Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh nghe Văn phòng Điều phối NTM, UBND thị xã An Khê và Ayun Pa báo cáo kết quả đáng giá công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tình hình triển khai của 19 xã đăng ký xây dựng NTM năm 2021
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v Giải quyết nội dung điều chỉnh hạch toán khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 của thành phố Pleiku và một số nội dung liên quan của Quỹ phát triển đất, tại Phòng họp Sở Tài chính (GM số 102/GM-STC)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp Ban soạn thảo Kế hoạch xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 54/GM-BCH)
C  15h40  Đ/c Đặng Công Lâm - PGĐ Sở dự họp Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tại Hội trường Sở TN&MT (GM số 188/GM-STNMT)
Thứ sáu
 14/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
Thứ bảy
 15/05
S    
C    
Chủ nhật
 16/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham dự tiếp xúc cử tri tại Huyện Kông Chro (Kế hoạch 88/KH-MTTQ)


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.