You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Sự kiện > Lịch công tác > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020

08/06/2020
Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 08/06
S  - 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy-Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (CV số 3373-CV/TU)
- 8h30: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở họp xử lý tài sản công là Nhà tang lễ, Trụ sở làm viêc của Trung tâm pháp y để thực hiện theo Khoản 3, Điều 62 của Luật đất đai năm 2013; Xử lý tài sản là rừng trồng (cây thông) huyện Đăk Đoa tại Hội trường Sở Tài chính (GM số 109/GM-STC)
C  - 14h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp rà soát phương án sắp lại, xử lý nhà, đất của huyện Mang Yang, hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 110/GM-STC).
- 14h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và sắp xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 111/GM-STC).
Thứ ba
 09/06
S  - 8h00: Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp duyệt nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Mang Yang tại phòng Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Công văn số 1665-CV/VPTU).
- 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp rà soát phương án sắp lại, xử lý nhà, đất của huyện Đak Pơ, hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 110/GM-STC).
C  Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ tư
 10/06
S  - 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp duyệt nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Chư Păh tại phòng Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Công văn số 1665-CV/VPTU).
C - 13h30: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất dự kiến nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và danh mục dự án kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại phòng họp số 3B-Trụ sở UBND tỉnh (GM số 156/GM-VP)
 - Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp rà soát phương án sắp lại, xử lý nhà, đất của huyện Ia Pa, hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 110/GM-STC).
- 14h00: Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Công văn số 3378-CV/TU). 
Thứ năm
 11/06
S  - 8h00: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp duyệt nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Krông Pa tại phòng Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Công văn số 1665-CV/VPTU).
- 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (Công văn số 3380-CV/TU).
C  - 13h30: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự phiên họp, thảo luận các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI và các nôi dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại phòng họp số 3A – Trụ sở UBND tỉnh (GM số 51/GM-UBND).
- 14h00: Lãnh đạo Sở dự Đại hội trù bị Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ  2020-2025
Thứ sáu
 12/06
S Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ  2020-2025
C Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ  2020-2025


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.