Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/02/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019.


Xem nội dụng Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể hệ số điều chính giá đất tại các huyện, thị xã, thành phố; khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo các tệp đính kèm sau:

1 Thành phố Pleiku
2 Thị xã An Khê
3 Huyện Kbang
4 Huyện Đăk Đoa
5 Huyện Mang Yang
6 Huyện Chư Păh
7 Huyện Ia Grai
8 Huyện Đăk Pơ
9 Huyện Kông Chro
10 Huyện Đức Cơ
11 Huyện Chư Prông
12 Huyện Chư Sê
13 Huyện Ia Pa
14 Huyện Phú Thiện
15 Thị xã Ayunpa
16 Huyện Krông Pa
17 Huyện Chư Pưh
18 Khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu

Go to Top