Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Cung cấp bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị

Cung cấp bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị

18/11/2015
Cung cấp bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Công văn của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính:



Tải Công văn số 13/QLG-NLTS ngày 15/01/2016
Tải Công văn số 12/QLG-NLTS ngày 15/01/2016
Tải công văn số 368/QLG-NLTS ngày 29/12/2015

Tải Công văn số 356/QLG-NLTS ngày 17/12/2015

Tải Công văn số 306/QLG-NLTS ngày 27/10/2015
Go to Top