Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/03/2019
Cập nhật Bảng giá đất do UBND tỉnh Gia Lai ban hành qua các năm 
Xem thông tin giá đất do UBND tỉnh Gia Lai ban hành trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Hoặc tải nội dung tại đây:
 
STT Năm Nội dung
1 Bảng giá đất năm 2009 Tải về
2 Bảng giá đất năm 2010 Tải về
3 Bảng giá đất năm 2011 Tải về
4 Bảng giá đất năm 2012 Tải về
5 Bảng giá đất năm 2013 Tải về
6 Bảng giá đất năm 2014 Tải về
7 Bảng giá đất năm 2015 Tải về
8 Bảng giá đất năm 2016 Tải về
9 Bảng giá đất năm 2017 Tải về
10 Bảng giá đất năm 2018 Tải về
11 Bảng giá đất năm 2019 Tải về
12 Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 Tải về
13 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 Tải về
Go to Top