Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với một số sản phẩm sữa dành cho t

Bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

01/08/2016
Cục Quản lý Công sản Giá cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Cục Quản lý Giá thông báo việc xác định giá bán buôn tối đa và kê khai giá bán của một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Sở Tài chính thông báo và cung cấp mức giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị một số sản phẩm sữa theo các Công văn của Cục Quản lý Giá như sau:
       Công văn số 174/QLG-NLTS ngày 05/7/2016 của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính.
       Công văn số 368/QLG-NLTS ngày 29/12/2015 của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính.
       Công văn số 295/QLG-NLTS ngày 08/10/2015 của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính.
       Công văn số 299/QLG-NLTS ngày 12/10/2015 của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính.
Go to Top