Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá

Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/10/2015
Ngày 19/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Tải nội dung Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND
Go to Top