Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động cơ quan > Tập trung cao điểm để đôn đốc thu, chi ngân sách cuối năm 2013

Tập trung cao điểm để đôn đốc thu, chi ngân sách cuối năm 2013

16/12/2013
Tập trung cao điểm để đôn đốc thu, chi ngân sách cuối năm 2013 
Ngày 15/12/2013, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1784/STC-QLNS V/v tập trung cao điểm để đôn đốc thu, chi ngân sách cuối năm 2013. Qua đó, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tăng cường thời gian làm việc trong những ngày cuối năm (làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật) để tập trung đôn đốc công tác thu ngân sách cuối năm 2013.

Xem nội dung Công văn số 1784/STC-QLNS ngày 15/12/2013 của Sở Tài chính Gia Lai
 
Nguồn tin: Sở Tài chính
Go to Top