Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động cơ quan > Sở Tài chính tiết kiệm chi sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước gần 4,3 tỷ đồng

Sở Tài chính tiết kiệm chi sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước gần 4,3 tỷ đồng

27/04/2022
 
(GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa tiến hành giám sát tại Sở Tài Chính. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn giám sát. 

Theo báo cáo, trong những năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Sở Tài chính thực hiện nghiêm và có nhiều chuyển biến tích cực. Sở đã tham mưu cho các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đúng quy định của các cấp; đảm bảo việc thực hành tiết kiệm chi thường xuyên để phục vụ cho nhiệm vụ chi phát triển.
Cùng với đó, Sở Tài chính cũng tích cực tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhân dân về chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, chế độ, chính sách trong các cơ quan hành chính. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 
1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn
Đặc biệt, Sở Tài chính đã thực hiện nghiêm các quy định về công khai tài chính, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. Sở cũng phát huy tốt vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí và phát huy vai trò giám sát, tự kiểm tra của các đơn vị. Nhờ đó, trong giai đoạn 2016-2021, Sở Tài chính đã thực hành tiết kiệm được gần 4,3 tỷ đồng tiền sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước. 
Qua nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như công tác chuẩn bị báo cáo đầy đủ, bám sát theo đúng đề cương đề ra. Đoàn  đánh giá cao công tác thanh-kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn vừa qua khi đơn vị đã tiến hành nhiều đợt thanh tra tại các sở, ngành, địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong sử dụng ngân sách Nhà nước. 
2.jpg
Quang cảnh buổi giám sát tại Sở Tài chính. Ảnh: Quang Tấn
Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tài chính cần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các văn bản thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc ban hành các văn bản thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đúng quy định chưa, có chậm trễ trong việc ban hành không? Sở Tài chính cần đánh giá rõ phần tiết kiệm trong thực hiện từng hạng mục, dự án khi có sự điều chỉnh, nhất là trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý tài sản công; chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại trên từng lĩnh vực để có giải pháp tháo gỡ cũng như kiến nghị cấp có thẩm quyền. 
 
Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản, báo cáo của Sở Tài chính, thể hiện rõ những công việc cũng như kết quả mà đơn vị đã triển khai và đạt được trong thực hiện các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Tài chính bổ sung, chính sửa lại báo cáo gửi lại cho đoàn tổng hợp và có kết luận chính thức. Đồng thời, Đoàn sẽ nghiên cứu và kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước ở địa phương ngày càng tiết kiệm, hiệu quả.
 
QUANG TẤN-baogialai.com.vn
Go to Top