Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động cơ quan > Sở Tài chính họp đánh giá thực hiện thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm

Sở Tài chính họp đánh giá thực hiện thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm

17/07/2014
Ngày 8-7, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp với các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá việc thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng còn lại.
Tham dự có lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Cục thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh và cán bộ nghiệp vụ các cơ quan thuế, tài chính, kho bạc…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Tài chính báo cáo dự thảo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cùng các nội dung liên quan khác về quản lý tài chính-ngân sách. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện chính xác các số liệu đã được thống kê bước đầu và đưa ra những giải pháp thiết thực để hoàn thành kế hoạch thu-chi ngân sách năm 2014; đồng thời, đại diện các huyện, thị xã, thành phố cũng nêu lên các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị mình về giải ngân các nguồn kinh phí, giải quyết nợ thuế, kinh phí cho đối tượng người có công, quỹ bảo trì đường bộ, bảng giá đất, các công trình quyết toán chậm, thực hiện khắc phục kiến nghị theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ…

Theo số liệu thống kê ban đầu, tính đến ngày 30-6-2014: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 50% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; có 8/17 huyện, thị xã, thành phố thu ngân sách nhà nước đạt trên 50%.

Toàn bộ Báo cáo cuộc họp giao ban với các huyện, thị xã, thành phố về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2014 và các nội dung liên quan khác về quản lý tài chính - ngân sách
Go to Top