You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động cơ quan > Ngành Tài chính Gia Lai - Đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Ngành Tài chính Gia Lai - Đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

15/02/2016
Năm 2015 là năm khó khăn nhất từ sau những năm 2010 đến nay, tỉnh ta tiếp tục thực hiện lộ trình miễn, giảm thuế, cắt, giảm đầu tư công, tiết kiệm chi thường xuyên của Chính phủ đưa ra trong khi nhiệm vụ lại được giao tăng thêm đã gây nhiều khó khăn trong cân đối trong thu chi ngân sách địa phương, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi được sản xuất, kinh doanh, nợ thuế tăng vượt định mức quy định… Tuy nhiên, nhờ chủ động lường trước những khó khăn này, toàn ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả nên đến cuối năm tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã đạt khá cao với trên 3.314 tỷ đồng, đạt 132,2% dự toán Trung ương giao, vượt 22,7% dự toán HĐND đề ra; tăng thu 614 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối ngân sách 3.101 tỷ đồng, đạt trên 123,8% dự toán trung ương giao, vượt 21.3% dư toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,3% so với năm trước. Điều đáng quan tâm là năm 2015 thu từ hoạt đông xuất nhập khẩu đạt khá cao, đạt trên 209% so với dự toán trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 200,3% so với năm trước.
Cùng với việc thực hiện các giải pháp huy động thu ngân sách đạt tiến độ nên tỉnh ta đã đảm bảo nguồn cân đối chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ, nhất là đối với tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc và các chế độ chính sách an sinh xã hội, các khoản chi an ninh quốc phòng đảm bảo góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, quan hệ đối ngoại ngày càng tốt hơn; UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc lồng ghép nhiều khoản kinh phí để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tổng chi thực hiện cả năm trên 8.172 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán đề ra, trong đó chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện trên 601 tỷ đồng, đạt 113,8% dự toán, chi thường xuyên trên 5.884 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán, tăng 3% so với năm 2014. Một trong nhũng thành tựu nổi bậc là nhờ phân khai sớm, đã tạo chủ động cho đơn vị sử dụng ngân sách, các nhu cầu chi theo dự toán được đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện, các đơn vị sử dụng ngân sách đã chủ động lập kế hoạch chi tiêu theo dự toán được giao.

Việc chuyển các nguồn kinh phí ngành Tài chinh đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện sớm với trên 1.309 tỷ đồng theo đúng quy định của Bộ Tài chính, nhờ đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân cac nguồn kinh phí để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đạt được kêt quả này, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết tâm, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm giám sát thường xuyên của HĐND tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, cũng như sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cùng với sự nỗ lực của cán bộ công chức ngành tài chính tỉnh nhà.

Nhân dịp đầu năm mới, mừng xuân Bính thân, Ngành Tài chính xin trân trọng tỏ lòng tri ân đến các cấp lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giành sự quan tâm giúp đỡ, động viên, chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức ngành tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm 2016, toàn ngành đã quán triệt kinh tế nước ta được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn khó khăn thách thức. Gia Lai là một tỉnh miền núi với nguồn thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp là cà phê, cao su, hồ tiêu, mía, sắn, thuốc lá…Hiện nay các mặt hàng này giá cả biến động thất thường, ở mức thấp; phần lớn diện tích cây công nghiệp dái ngày đã già cỗi, phải tái canh hoặc chuyển đổi cây trồng, lại đang phải thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý lo lắng của người lao động. Điều này cũng tác động rất lớn đến các hoạt động tài chính ngân sách của địa phương, đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ khác trên địa bàn; ngoài ra, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vấn đề thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vẫn còn không ít trở ngại hạn chế; đăc biệt, thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sản lượng phát điện theo công suất thiết kế. Việc thực hiện nhiều chính sách thuế mới như miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của Hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa bàn ĐBKK giảm từ 22% xuống còn 20%, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 20% được giảm xuống 17%, …nên thuế TNDN các DN trên địa bàn giảm so với năm 2015.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tài chính ngân sách năm 2016 trong điều kiện như vậy trong khi yêu cầu dự toán thu phải tăng hơn 12% so với năm trước, trong đó thu cân đối NSNN trên địa bàn phải tăng hơn 13,2 % là rất khó khăn, vì vậy không cách nào khác là ngành Tài chính tỉnh nhà , phải chủ động phối hợp tốt với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2015-2016; tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc Hội, của Hội đồng Nhân dân tỉnh; tăng cường quản lý thu hồi các khoản nợ ngân sách, nợ đọng thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế; đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại gắn với sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, xúc tiến đầu tư, du lịch của địa phương; tăng cường công tác quản lý giá các mặt hàng do Nhà nước kiểm soát như: xăng, dầu, khí, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ... . Tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tận dụng cơ hội khai thác và phát huy mọi nguồn lực, mở rộng đầu tư phát triển kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Trên lĩnh vực chi ngân sách ngành phải tham mưu tốt việc rà soát phân bổ các khoản chi ngân sách một cách hợp lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chi qua Kho Bạc nhà nước; Thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư công chặt chẽ, hiệu quả, đề xuất thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ để thu hút các nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ bổ sung xu hướng giảm của đầu tư công do thu ngân sách giảm; Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục tích cực triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; giá cả các sản phẩm, dịch vụ được nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường, thu hút các thành phần kinh tế khác cùng tham gia xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. Tạo môi trường thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, phân đấu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trên phạm vi quản lý vĩ mô, ngành sẽ chủ động Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đổi mới và cơ cấu lại ngân sách địa phương theo hướng tích cực, mở rộng phân cấp cho ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các sở, ngành theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Hoàn chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tỷ lệ điều tiết và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2017-2020 theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện, tăng cường nuôi dưỡng, đảm bảo cơ sở vững chắc để nguồn thu tăng theo hướng tích cực, lâu dài đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tể, và đảm bảo ổn dịnh chính trị, xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân sự vững chắc, ưu tiên đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực phát triển, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện đầu tư tốt hơn cho các vùng khó khăn, huyện biên giới.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn phải khắc phục, ngành Tài chính sẽ chủ động quan hệ phối hợp tốt hơn nữa với các Bộ, Ngành, Trung ương, với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cũng như các doanh nghiệp trong tỉnh để tăng niềm tin và sự đồng thuận để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm giành thắng lợi.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong năm qua và đón chào năm mới, toàn ngành Tài chính tỉnh Gia Lai nguyện đoàn kết hơn nữa, phát huy những thành tựu đã đạt được, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016, xin gửi đến các cấp lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức ngành tài chính tỉnh nhà lời chúc mừng năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vạn sự thành công!

                                                                                                                                     Ths. Nguyễn Dũng
                                                                                                                         Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính
(Bài đăng Báo Gia Lai ngày 15/02/2016)

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.