You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động cơ quan > Lễ bàn giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Lễ bàn giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

26/06/2017
Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã tổ chức Lễ bàn giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp trong buổi chiều ngày 26/6/2017 trước sự chứng kiến của Văn phòng UBND tỉnh; Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư Pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn Gia Lai; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị được giao vốn và Báo Gia Lai, Đài phát thanh và Truyền hình đưa tin.

Đại diện bên giao tài sản là đồng chí Nguyễn Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Đại diện bên nhận tài sản là thủ trưởng của các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; Đại diện bên chứng kiến là lãnh đạo của Sở chuyên ngành quản lý trực tiếp các đơn vị sự nghiệp được giao vốn.
 
IMG_0206.JPG
Đồng chí Nguyễn Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính khai mạc Hội nghị

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao tài sản nhà nước cho 42 đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; trong đó: giao vốn cho 7 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, 35 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Tổng giá trị tài sản giao cho 42 đơn vị là 2.985 tỷ đồng; đơn vị có giá trị tài sản được giao cao nhất là: 530 tỷ đồng; đơn vị có giá trị tài sản được giao thấp nhất là: 366 triệu đồng. Tài sản giao cho các đơn vị có giá trị lớn chủ yếu là đất chiếm tỷ lệ 72,085%; Nhà 15,747%; Vật kiến trúc: 1,884%; Phương tiện vận tải: 0,38%; Tài sản khác: 9,904% so với tổng giá trị tài sản giao cho các đơn vị.

IMG_0271.JPG
Toàn cảnh Hội nghị

Việc bàn giao tài sản giúp các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết, cho thuê tài sản theo quy định tại Điều 32 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đồng thời có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn, tài sản nhà nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án hoạt động có hiệu quả nhất, để có nguồn thu tốt nhất, từng bước giảm kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị. Đối với một số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ tiến tới tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

IMG_0211.JPG
Giám đốc Sở Tài chính giao tài sản cho Trung tâm Công nghệ thông tin có sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính nêu một số vấn đề cần lưu ý để các đơn vị được giao vốn thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết, cho thuê tài sản với một số nội dung sau:
- Tài sản chờ xử lý: Hầu hết các đơn vị được giao tài sản trong đợt này đều có tài sản chưa giao chờ xử lý, thanh lý, đề nghị các đơn vị phân loại tài sản lập phương án xử lý gửi cơ quan chủ quản đề xuất hình thức xử lý cho phù hợp, đồng thời gửi báo cáo về Sở Tài chính để theo dõi.
- Đặc biệt đối với tài sản là đất thì còn nhiều đơn vị chưa hoàn chỉnh hồ sơ về đất, đề nghị các đơn vị liên hệ với các cơ quan quản lý về đất đai hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Đối với nhà, vật kiến trúc: Một số hạng mục đầu tư đơn vị chưa thực hiện quyết toán đề nghị đơn vị liên hệ với các cơ quan liên quan để quyết toán và gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp.
- Đơn vị thực hiện kê khai, báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thông tin thêm về tình hình các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh:
- Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thực hiện tự chủ là: 147 đơn vị.
Trong đó:
+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: 10 đơn vị. Đợt này giao vốn cho 07 đơn vị.
+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 43 đơn vị. Đợt này giao vốn cho 35 đơn vị.
+ Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN cấp toàn bộ chi phí hoạt động: 94 đơn vị.

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.