You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động cơ quan > Hội nghị – Triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 4 tháng còn lại của năm 2

Hội nghị – Triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 4 tháng còn lại của năm 2016 và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020.

09/09/2016
Chiều Thứ sáu, ngày  9/9/2016 tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 4 tháng còn lại của năm 2016 và ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Giai đoạn 2016-2020.

         Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hùng Minh – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính cùng chỉ đạo hội nghị.
         Trong Hội nghị, Bộ Tài chính đã tặng Cờ thi đua của Ngành cho 01 tập thể phòng QLNS và 06 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Tài chính năm 2015.
 

         Năm 2015 là năm khó khăn nhất từ sau những năm 2010 đến nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện lộ trình miễn, giảm thuế, cắt, giảm đầu tư công, tiết kiệm chi thường xuyên của Chính phủ đưa ra, trong khi nhiệm vụ lại được giao tăng thêm đã gây nhiều khó khăn trong cân đối trong thu chi ngân sách địa phương. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi được sản xuất, kinh doanh, nợ thuế tăng vượt định mức quy định… Tuy nhiên, nhờ chủ động lường trước những khó khăn này, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả nên đến cuối năm tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt khá cao với trên 3.314 tỷ đồng, đạt 132,2%  dự toán trung ương giao, vượt 22,7%  dự toán HĐND đề ra; tăng thu 614 tỷ đồng, Trong đó các khoản thu cân đối ngân sách 3.101 tỷ đồng, đạt trên  123,8% dự toán trung ương giao, vượt 21.3% dư toán HĐND tỉnh, tăng 5,3% so với năm trước. Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khá cao, đạt trên 209% so với dự toán trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 200,3%  so với năm 2014.

         Năm 2016, Ngành Tài chính  đã  dự báo nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn khó khăn thách thức. Gia Lai là một tỉnh miền núi với nguồn thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp là cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn, mía, thuốc lá…. Hiện nay các mặt hàng này giá cả biến động thất thường, ở mức thấp; phần lớn diện tích cây công nghiệp lâu năm đã già cổi, phải tái canh hoặc phải chuyển đổi cây trồng khác phù hợp, lại đang phải thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý lo lắng của người lao động. Điều này cũng tác động rất lớn đến các hoạt động tài chính ngân sách của địa phương, đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ khác trên địa bàn; Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vấn đề thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vẫn còn không ít trở ngại hạn chế; đăc biệt, thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sản lượng phát điện theo công suất thiết kế. Việc thực hiện nhiều chính sách thuế mới như thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của Hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa bàn ĐBKK giảm từ 22% xuống còn 20%, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 20% được giảm xuống 17%, …nên thuế TNDN các DN trên địa bàn giảm so với năm 2015. Đây là điều kiện thuận lợi để khoan thư sức dân, tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng lại ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương.

          Trong 8 tháng đầu năm 2016, Sở Tài chính Gia Lai đã phối hợp với Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách đạt được tiến độ dự toán, cụ thể là:

         - Thực hiện thu Ngân sách địa phương:

         Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31/8/2016 là 2.279 tỷ đồng (trong đó ước thực hiện tháng 8 là 258 tỷ đồng), đạt 71,7% (2.279/3.185 tỷ đồng) so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 66,7% (2.279/3.415 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao, bằng 106% (2.279/2.150,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

         Nhiệm vụ còn lại 04 tháng của năm 2016 là rất nặng nề. Để hoàn thành dự toán được giao, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh  triển khai các nhiệm vụ sau đây:
         - Phân bổ các nguồn kinh phí còn lại và nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu đảm bảo đúng qui định, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, không để chuyển nguồn lớn hoặc phải hủy dự toán.
         - Tiếp tục nghiên cứu, tham khảo các địa phương khác trong cả nước, đặt biệt là các tỉnh trong cùng khu vực để tham mưu thực hiện Nghị định của Chính phủ về thu hút các nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ bổ sung theo xu hướng xã hội hóa, giảm đầu tư công từ ngân sách.
         - Phối hợp cùng Kho bạc NN theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ. Hoàn thành triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Thu hút các thành phần kinh tế khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ công. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, kiên quyết từ chối, không thanh toán, thu hồi để bổ sung dự phòng NS địa phương đối với kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các cơ quan, đơn vị nhưng đến 30/6 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện.
         - Tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính của ngành, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, không để chậm trể trong xử lý đề xuất, giải quyết 100% hồ sơ TTHC đúng hạn.
 

         Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã động viên ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ngành Tài chính đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách, đã chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết và phân khai ngân sách sớm tạo chủ động cho các đơn vị và các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị.
         Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy cũng chỉ ra những thiếu sót hạn chế của Ngành Tài chính là việc hướng dẫn, quyết toán ngân sách nhà nước chưa chặt chẽ nên đã để xảy ra sai phạm trong sử dụng ngân sách ở một số đơn vị, việc tham mưu phân bổ các nguồn kinh phí còn chậm, công tác quản lý giá còn hạn chế, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công ở một số đơn vị, địa phương chưa tốt, còn nhiều bất cập.
         Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, yêu cầu trong thời gian tới bên cạnh khắc phục hạn chế tồn đọng, Đảng ủy Sở Tài chính Gia Lai cần chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016, cần chủ động tính toán phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tham mưu xây dựng dự toán năm 2017 đúng quy định, kịp thời và chính xác. Tăng cường các biện pháp quản lý, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu và chống thất thu, nhất là xử lý nợ đọng thuế phải công khai, minh bạch.
 

         Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Dũng Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai và Đồng chí Nguyễn Thành Chung Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và hứa với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

1-(1).jpg
Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
2-(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hùng Minh – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua cho Sở Tài chính Gia Lai đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Ngành Tài chính năm 2016
3-(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng còn lại của năm 2016.
4.jpg
Đồng chí Nguyễn Dũng Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai và Đồng chí Nguyễn Thành Chung Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.