Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Tư liệu hướng dẫn sử dụng PC-Covid và quyét mã QRCODE

Tư liệu hướng dẫn sử dụng PC-Covid và quyét mã QRCODE

23/11/2021
Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn)
1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): 
           https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing
2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): 
           https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing
3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):
       https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing  
4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  
           https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJ-YJ9U_1a3?usp=sharing
5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): 
           https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing
6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  
           https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0F-XUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing  
Go to Top