Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý

Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07/04/2020
Sở Tài chính phổ biến Tài liệu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế xây dựng, cập nhật và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn.
STT Nội dung Đường dẫn
1 Tài liệu phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) cho trường học Xem
2 Tài liệu phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) tại nơi làm việc Xem
3 Tài liệu phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) dành cho Phương tiện và người điểu khiển phương tiện Xem
4 Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với Chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch Xem
5 Tài liệu chung về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) Xem
6 Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Xem

Tài liệu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế xây dựng, cập nhật, đăng tải tại địa chỉ: http://vihema.gov.vn/ và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn và đăng tải tại địa chỉ: http://stp.gialai.gov.vn/Tin-tuc/hoat-dong-so/Pho-bien-mot-so-quy-%C4%91inh-cua-phap-luat-ve-xu-ly-ha.aspx.

Go to Top