Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19

Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19

13/03/2020
Căn cứ Công văn số 296/STTTT-CNTT ngày 11/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.Ngày 13/3/2020, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 551/STC-THTK gửi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19 với những nội dung sau:

Nhằm mục đích cung cấp hai chiều giữa người dân với cơ quan y tế và chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tải ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động để thực hiện khai báo tình trạng sức khỏe, đồng thời nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

(Đường dẫn tải ứng dụng như sau: https://ncovi.vnpt.vn
hoặc https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en)

Cho đến thời điểm hiện nay, NCOVI là ứng dụng duy nhất được chọn để khai báo y tế toàn dân về tình hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19, được bảo vệ về thông tin cá nhân và được Bộ Y tế quản lý về cơ sở dữ liệu, do đó lưu ý khuyến cáo người dân không sử dụng các ứng dụng khác tương tự.

Cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các Phòng thuộc Sở phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khẩn trương thực hiện./.


*Cập nhật tình hình khai báo sức khỏe của cán bộ, công chức Sở Tài chính: đến ngày 31/3/2020, toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính đã hoàn thành việc khai báo sức khỏe, danh sách cụ thể: taive.jpg

Go to Top