Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực quản lý ngành Tài chính.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực quản lý ngành Tài chính.

26/10/2020
Phát triển dịch vụ công  trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực quản lý ngành Tài chính nhằm để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại cho công dân, cá nhân tổ chức


Những năm qua, Sở Tài chính đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính của Sở xếp hạng đứng thứ 5/20; năm 2018, Chỉ số CCHC của Sở xếp hạng thứ 4/20 các sở, ban, ngành tỉnh; năm 2019 xếp hạng thứ 2. Tăng 2 bậc so với năm 2018 là điều mà toàn thể CBCC đã nổ lực phấn đấu. Ngoài ra, Sở đã tham gia cuộc thi viết về công tác cải cách hành chính năm 2020 đã đạt được thành tích cao: đạt  03 giải (trong đó: 01 giải ba toàn đoàn, 02 giải cá nhân: 01 giải ba, 01 giải khuyến khích). Đồng thời, Lãnh đạo Sở cũng đã kịp thời khen thưởng động viên cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi viết về công tác cải cách hành chính.
 
z2146702396031_bdfe388f697365a1872bb3425c372006.jpg

Hiện nay, Sở đã triển khai thực hiện 02 dịch vụ công trực tuyến tuyến mức độ 4 (Dịch vụ cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản). Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các năm như sau: Năm 2018:1302/1357 đạt 95%; Năm 2019: 1972/1972 đạt 100%, Năm 2020: 2.440/2.440 đạt 100%.

Để tiếp tục duy trì cải thiện công tác cải cách hành chính của Sở phấn đấu đến năm 2021 để phục vụ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh tốt hơn. Sở sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: từ 02 TTHC tăng lên 17 TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý ngân sách, Quản lý Tài chính doanh nghiệp, Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý Giá công sản. Các cá nhân, tổ chức không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ thủ tục hành chính mà chỉ cần ở nhà sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Sử dụng dịch vụ công mức độ 4 rất thuận lợi, từ đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các khoản chi phí về đi lại, văn phòng phẩm.... cho các tổ chức cá nhân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân còn biết được hồ sơ đăng ký của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý như: Ngày gửi hồ sơ, hồ sơ gửi đã đúng chưa, hồ sơ cần bổ sung những gì (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch rõ ràng. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Go to Top