Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

21/01/2017
Ngày 20/01/2017, Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Đình Tiến – Tỉnh ủy viên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Ứng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính đã trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
IMG_4057.JPG
Tổng thể Hội nghị

IMG_4066-(1).JPG
Đồng chí Nguyễn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính điều hành Hội nghị

Theo đó, trong năm 2016, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các chương trình công tác của ngành Tài chính, cụ thể tại các lĩnh vực công tác như sau:
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 đạt và vượt dự toán của Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ, vượt 7,9% so với Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. Chi ngân sách được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đủ nguồn thực hiện dự toán chi ngân sách. Cải tiến phương thức cấp phát kinh phí; quản lý chi ngân sách đúng chế độ, đúng nguồn; nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp ngân sách, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chi tiêu ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả chi tiêu công.
Triển khai phân cấp quản lý tài chính ngân sách cho Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm 2016 và hướng dẫn phân cấp quản lý ngân sách theo ngành đối với 15 Sở, ngành từ năm 2017. Đề xuất UBND tỉnh lộ trình triển khai thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp cho 49 đơn vị.
Bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực; tham gia phối hợp Sở KH&ĐT phân bổ vốn chương trình KCHKM & GTNT. Tổng hợp tiến độ thực hiện báo cáo ngân hàng phát triển để giải ngân vốn theo kế hoạch. Thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, ghi thu ghi chi vốn nước ngoài, chuyển nguồn và xử lý số dư, mở mã dự án đầu tư XDCB cho 1.036 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh…
Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai; quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý; ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý; ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh; phân cấp quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai; phê duyệt danh mục, giá dự toán mua sắm tài sản cho các đơn vị với tổng dự toán gần 200 tỷ đồng; quyết định thanh lý 35 xe ô tô, và các tài sản khác theo đề nghị của các đơn vị; điều chuyển 09 xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu; Tham gia Hội đồng đấu giá gỗ, phối hợp cùng các Sở Tài nguyên - Môi trường và các Sở, ngành có liên quan thẩm định một số phương án đền bù và tái định cư theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.
Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh; thẩm định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án và giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh sắp xếp nhà, đất của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình biến động giá cả thị trường chung của cả nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả các mặt hàng lưu thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá và báo cáo tình hình, diễn biến thị trường về giá sữa thường xuyên cập nhật và báo cáo cho Bộ Tài chính và UBND tỉnh về giá cả thị trường, sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Phối hợp cùng các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng; hoạt động kinh doanh vận tải, ...Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tỷ lệ % đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp cùng các ngành xác định giá trị tài sản trong tố tụng hình sự theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Hướng dẫn và kiểm tra Hồ sơ xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp các đơn vị sự nghiệp công; Phối hợp cùng Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2016. Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và giá thóc để thu thuế sử dụng đất; giá đất năm 2016 v.v... 
Xác định số trích nộp 30% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016; Thực hiện chi ứng vốn và thu hồi vốn ứng của 6 dự án. Đồng thời, kiểm tra sử dụng vốn ứng của các dự án.
Kiểm tra quyết toán tài chính các Công ty Nhà nước năm  2015; Tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá hiệu quả hoạt động đối với 18 công ty nhà nước tỉnh trong năm 2015
Sở đã và đang thực hiện 05 cuộc thanh tra tài chính, ngân sách các đơn vị, địa phương. Qua công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm là: 4.307,34 triệu đồng. Trong đó: Xử lý nộp ngân sách qua TK tạm giữ thanh tra: 264,491 triệu đồng; Nộp ngân sách tỉnh số tiền: 9,66 triệu đồng; Đề nghị giảm dự toán năm sau số tiền: 188,324 triệu đồng; Yêu cầu Bố trí từ nguồn thu để thực hiện cải cách tiền lương số tiền: 1.477, 651 triệu đồng; Điều chỉnh giảm chi năm 2015 số tiền: 5,75 triệu đồng; Chuyển nguồn dự phòng ngân sách đã hết nhiệm vụ chi: 316,552 triệu đồng; Theo dõi nguồn CCTL còn lại đến thời điểm 31/12/2015 số tiền là: 2.036,398 triệu đồng và quản lý sử dụng theo đúng quy định. Năm 2016, thực hiện thu nộp và tài khoản thanh tra: 251,582 triệu đồng;
Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, KTNN về tình hình xử lý khắc phục sau Thanh tra Chính phủ năm 2013; kết luận kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và các năm về trước.
Thực hiện đúng quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính. Tiếp nhận và xử lý văn bản đi đến trên hệ thống quản lý và điều hành của tỉnh góp phần cải cách hành chính và thực hiện tiết kiệm, giảm in ấn trong xử lý và giải quyết công việc. Ban hành quy chế và duy trì hoạt động của bộ phận một cửa điện tử, triển khai hệ thống một cửa liên thông hiệu quả, đồng thời công bố công khai TTHC theo đúng quy định và cung cấp 14/14 dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính; Theo đó, năm 2016 Sở Tài chính đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 1.863 TTHC.
Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 gửi Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Kịp thời thực hiện công tác nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung đảm bảo đúng thời gian và theo quy định pháp luật.
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí chi thường xuyên và tài sản cơ quan, đảm bảo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng. Chất lượng chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể của cơ quan.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính đã đạt được trong năm qua, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của Đảng ủy Khối. Đồng chí cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Sở Tài chính cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017, như sau: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Nguyễn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.
Go to Top