Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

16/07/2015
Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước 5 tháng đầu năm có nhiều diễn biến kinh tế tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cán cân kinh tế lớn được đảm bảo...Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Go to Top