Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020

19/04/2015
Ngày 18/4/2015, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí đồng chí Nguyễn Dũng – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, ba Chi bộ trực thuộc cùng với các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.
Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đắc Ứng – Phó Bí thư Đảng ủy đọc Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VIII trình Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận tại Hội nghị, đa số đảng viên dự đại hội thống nhất với dự thảo của Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ VIII trình Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính và chỉ đạo một số công tác định hướng để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí, Bầu Ban thường vụ gồm có 03 đồng chí, Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020:
- Bí thư Đảng bộ: Đồng chí Nguyễn Dũng.
- Phó Bí thư Đảng bộ: Đồng chí Nguyễn Đắc Ứng.
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Nguyễn Đắc Ứng
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Huỳnh Tấn Hùng
Đại hội Bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp trên.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đảng viên thống nhất thông qua các chỉ tiêu của Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:
- Phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- Phấn đấu hàng năm 100% CBCC hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đoàn thể đề ra (trong đó có trên 80% đạt lao động tiên tiến và có tỷ lệ CCVC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua theo quy định);
- Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách; đảm bảo tỷ lệ đảng viên sinh hoạt bình quân trong năm đạt 90% trở lên;
- Kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ đạt 15% trở lên (ít nhất 5 đảng viên) so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ. Mỗi năm kết nạp 1-2 đảng viên;
- Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hàng năm đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh;
- Kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm đạt trên 60%; giám sát đảng viên đạt 10% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ;
- Lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan, đơn vị hàng năm đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên; Ban chỉ huy quân sự cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao;
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc hàng năm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Không có CBCC vi phạm chính sách Kế hoạch hóa gia đình.
Go to Top