Sở Tài chính tiết kiệm chi sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước gần 4,3 tỷ đồng

27/04/2022
Sở Tài chính tiết kiệm chi sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước gần 4,3 tỷ đồng

 (GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa tiến hành giám sát tại Sở Tài Chính. Phó Bí thư Thường trực...

Những kết quả đáng ghi nhận về phong trào thi đua hoạt động công đoàn, cải cách hành chính trong...

21/03/2022
Những kết quả đáng ghi nhận về phong trào thi đua hoạt động công đoàn, cải cách hành chính trong thời gian qua của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

Thực hiện kế hoạch công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức của Sở Tài chính, hàng năm, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đều đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kip thời đến đoàn viên, công chức và người lao động trong cơ quan...

Go to Top