Khánh thành Khu di tích cơ quan Ban Kinh tài tỉnh Gia Lai
29/04/2021
Đảng Bộ Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học...
24/04/2021
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính,...
15/04/2021
Sở Tài chính Gia Lai tổ chức Lễ trao quyết định: bổ nhiệm...
05/04/2021
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Tập trung triển khai...
04/03/2021
1 2 3 4 5 ...