You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC


 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của cơ quan

 
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
420/STC-QLGCS 10/03/2017 V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
410/STC-QLGCS 08/03/2017 V/v hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn NSNN năm 2017
380/STC-QLGCS 06/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
379/STC-HCSN 03/03/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai
359/STC-GCS 01/03/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
183/STC-QLNS 03/02/2017 V/v báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016.
185/STC-HCSN 03/02/2017 V/v báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016
03/STC-QLNS 03/01/2017 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS và thực hiện công tác chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.
11/KH-STC 29/12/2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
2627/STC-HCSN 13/12/2016 V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

|< < ... 21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 ... > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.