You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC


 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của cơ quan

 
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1285/STC-QLNS 09/06/2017 V/v kiểm tra, rà soát báo cáo về hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng và hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo tại khu vực nông thôn.
1022/STC-QLNS 16/05/2017 V/v rà soát các trang thiết bị còn thiếu so với mô hình chuẩn để bố trí kinh phí cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện.
950/STC-QLNS 08/05/2017 V/v kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2017
28/QĐ-STC 20/04/2017 Quyết định Về việc Ban hành Danh mục hồ sơ Sở Tài chính năm 2017
740/STC-QLNS 18/04/2017 V/v kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 116/2010/NĐ-CP
673/STC-HCSN 10/04/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
597/BC-STC 30/03/2017 Báo cáo kết quả cuộc họp giao ban với các huyện, thị xã, thành phố về đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến ngày 31/3/2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tháng 4 và Quý II/2017; trao đổi, trả lời những ý kiến vướng mắc của các địa phương về quản lý tài chính - ngân sách
600/STC-HCSN 30/03/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn quy trình hỗ trợ kinh phí, việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí hỗ trợ để thực hiện dự án hoặc phương án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
587/STC-QLCS 30/03/2017 Về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
580/STC-HCSN 29/03/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ cụ thể trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

|< < ... 21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 ... > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.