You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC


 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của cơ quan

 
Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1714/STC-QLNS 26/07/2017 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018; kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020.
156/GM-STC 24/07/2017 Giấy mời Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
1664/STC-QLNS 20/07/2017 V/v nhu cầu, nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 47/2017/NĐ-CP, NĐ 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ
1657/STC-QLNS 19/07/2017 V/v triển khai Công văn số 7078/BTC-NSNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Mục lục NSNN
1641/STC-QLNS 17/07/2017 V/v thông báo triển khai thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
1610/STC-QLCS 12/07/2017 Về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
1461/STC-HCSN 26/06/2017 V/v góp ý chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo
1297/STC-QLNS 12/06/2017 V/v hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS
1285/STC-QLNS 09/06/2017 V/v kiểm tra, rà soát báo cáo về hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng và hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo tại khu vực nông thôn.
1022/STC-QLNS 16/05/2017 V/v rà soát các trang thiết bị còn thiếu so với mô hình chuẩn để bố trí kinh phí cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện.

|< < ... 21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 ... > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.