Trang chủ  > Văn bản > Văn bản của Sở Tài chính
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 240/STC-HCSN

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống cho cấp huyện, cấp xã

19/01/2023

19/01/2023

Công văn 103/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

11/01/2023

11/01/2023

Công văn 3994/STC-QLNS

V/v triển khai Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 3536/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/11/2022

04/11/2022

Công văn 3515/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2).

02/11/2022

02/11/2022

Công văn 3221/STC-TH

V/v Triển khai Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 18/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

14/10/2022

14/10/2022

Công văn 3153/STC-TH

V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

07/10/2022

07/10/2022

Công văn 3129/STC-QLNS

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính

06/10/2022

06/10/2022

Công văn 2696/STC-QLNS

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

29/08/2022

29/8/2022

Công văn 2611/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

22/08/2022

22/8/2022

Công văn 2484/QLGCS-STC

V/v lấy ý kiến góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ

12/08/2022

12/8/2022

Công văn 2274/STC-QLGCS

V/v góp ý Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

22/07/2022

22/7/2022

Báo cáo 182/BC-STC

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022

21/07/2022

21/7/2022

Công văn 2226/STC-HCSN

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

19/07/2022

19/07/2022

Công văn 2056/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/07/2022

05/07/2022

Công văn 1963/STC-TTr

Triển khai Công văn số 525/STP-BTTP ngày 06/4/2022 của Sở Tư pháp V/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp năm 2022

28/06/2022

28/06/2022

Báo cáo 151/BC-STC

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022

14/06/2022

14/06/2022

Quyết định 120/QĐ-STC

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/06/2022

06/06/2022

Thông báo 192/TB-STC

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

06/06/2022

6/6/2022

Báo cáo 112/BC-STC

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

24/05/2022

24/05/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Go to Top