You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC


Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
30/2016/QĐ-UBND 15/06/2016 Quyết định điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
472/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý
471/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định V/v ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính , đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
342/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định Về việc ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh
14/2016/QĐ-UBND 14/03/2016 Quyết định Về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
328/QĐ-UBND 05/06/2015 Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
09/CT-UBND 04/07/2014 Chỉ thị V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
02/CT-UBND 23/01/2013 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013
1408/UBND-KTTH 16/05/2012 Công văn V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách hàng năm của UBND tỉnh Gia Lai
30/2010/QĐ-UBND 20/12/2010 Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Văn bản của Sở


 |<  <  33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
239/STC-QLNS 06/03/2013 Công văn về việc thông báo lớp Tập huấn khai thác dữ liệu từ Tabmis vào ứng dụng QLNS 8.0
909/STC-QLNS 19/07/2012 Công văn về việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến công tác giải ngân các nguồn vốn và chuyển nguồn ngân sách.
873/STC-QLNS 13/07/2012 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán năm 2013
872/STC-QLNS 13/07/2012 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2013
37/STC-QLNS 01/06/2012 Thông báo Kết quả cuộc cuộc họp giao ban với các huyện, thị xã, thành phố về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2012; triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách các tháng còn lại của năm 2012 và các nội dung liên quan khác về quản lý tài chính – ngân sách
46/QĐ-STC 26/03/2012 Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số /NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
30 /QĐ-STC 07/03/2012 Quyết định V/v Ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
63/STC-QĐ 31/05/2011 Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
|< < 1 > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.