You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Hệ thống TABMIS > Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công

Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công

04/05/2012
Triển khai diện rộng TABMIS đợt 12 tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong lộ trình công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực tài chính công, trong thời gian từ ngày 26 đến 31 tại TP.Pleiku, Sở Tài chính Gia Lai phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính tổ chức khoá đào tạo sử dụng chương trình tin học ứng dụng trong quản lý tài chính công (Dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc -gọi tắt là TABMIS) cho gần 50 người là trưởng và phó phòng thuộc Sở Tài chính, chuyên viên của các cơ quan trong hệ thống ngành tài chính tỉnh Gia Lai, trưởng và phó các phòng tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
TABMIS là một trong ba cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của Dự án “Cải cách Quản lý Tài chính công” được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì triển khai trong khuôn khổ thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010”. Mục tiêu của dự án nhằm hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách Nhà nước từ khâu lập kế hoạch cho đến khâu thực hiện ngân sách và báo cáo ngân sách. Chuẩn hoá các quy trình ngân sách và kho bạc nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý ngân sách Nhà nước, tăng cường tính minh bạch về quản lý tài chính công... Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện đổi mới phương thức cung cấp thông tin về ngân sách và kho bạc một cách kịp thời, chính xác. Đào tạo và trang bị kỹ năng, đổi mới phong cách làm việc theo hướng văn minh hiện đại...

Khi đi vào vận hành, hệ thống TABMIS có khả năng tích hợp, kết nối và xử lý dữ liệu tập trung trong toàn ngành tài chính từ trung ương đến địa phương và có khả năng kết nối với các cơ quan có liên quan như các bộ, ngành, HĐND và UBND các cấp và hướng tới là áp dụng trên diện rộng ở tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.
                                                                      
Nguồn tin: Thanh Nhật

 

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.