You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Hệ thống TABMIS
Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công
Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công
Triển khai diện rộng TABMIS đợt 12 tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong lộ trình công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực tài chính công, trong thời gian từ ngày 26 đến 31 tại TP.Pleiku, Sở Tài chính Gia Lai...