You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

                                                                                                                     congkhaitc.jpg
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Công văn Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 957/STC-QLNS 14/5/2018 957/STC-QLNS
2 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1628/STC-QLNS 27/7/2018 1628/STC-QLNS
3 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2151/STC-QLNS 11/10/2018 2151/STC-QLNS
4 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1129/STC-QLNS 14/5/2019 1129/STC-QLNS
5 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019  2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1706/STC-QLNS 15/7/2019 1706/STC-QLNS
6 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019  2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2481/STC-QLNS 15/10/2019 2481/STC-QLNS
File mềm
7 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 112/STC-QLNS 14/01/2020 112/STC-QLNS
File mềm
8 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 929/STC-QLNS 16/4/2020 929/STC-QLNS
File mềm
9 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1759/STC-QLNS 15/7/2020 1759/STC-QLNS
File mềm
10 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2570/STC-QLNS 16/10/2020 2570/STC-QLNS
File mềm
11 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 124/STC-QLNS 15/01/2020 124/STC-QLNS
File mềm
12 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1037/STC-QLNS 23/4/2021 1037/STC-QLNS
File mềm
13 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2141/STC-QLNS 15/7/2021 2141/STC-QLNS
File mềm
14 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3343/STC-QLNS 15/10/2021 3343/STC-QLNS
File mềm
15 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1095/STC-QLNS 15/4/2022 1095/STC-QLNS
File mềm                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.