You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
                                                                                                                     congkhaitc.jpg
NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM NGÀY ĐĂNG
2018 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2018 11/10/2018
2018 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2018 27/7/2018
2018 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quí I năm 2018 14/5/2018

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 824 348 - Fax:  (059) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.