You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
                                                                                                                     congkhaitc.jpg
NĂM QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨN NGÀY ĐĂNG
2016 Công khai quyết toán ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2016 15/5/2018
2015 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/01/2017
2014 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 05/02/2016
2013 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 04/02/2015
2012 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 12/02/2014

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 824 348 - Fax:  (059) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.