You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

                                                                                                                     congkhaitc.jpg
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨN
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2012 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 50/QĐ-UBND 12/02/2014 50/QĐ-UBND
2 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2013 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 63/QĐ-UBND 04/02/2015 63/QĐ-UBND
3 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 58/QĐ-UBND 05/02/2016 58/QĐ-UBND
4 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2015 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 68/QĐ-UBND 25/01/2017 68/QĐ-UBND
5 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2016 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 205/QĐ-UBND 15/5/2018 205/QĐ-UBND
6 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 32/QĐ-UBND 17/01/2019 32/QĐ-UBND
7 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 20/QĐ-UBND 14/01/2020 20/QĐ-UBND
8 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 20/QĐ-UBND 20/01/2021 20/QĐ-UBND
9 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 25/QĐ-UBND 13/01/2022 25/QĐ-UBND

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.