You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
                                                                                                                     congkhaitc.jpg
NĂM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH NGÀY ĐĂNG
2018 Công khai dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 16/5/2018
2017 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 25/01/2017
2016 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 05/02/2016
2015 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 04/02/2015
2014 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 12/02/2014

 
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 824 348 - Fax:  (059) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.