You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

                                                                                                                     congkhaitc.jpg

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 49/QĐ-UBND 12/02/2014 49/QĐ-UBND
2 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2015 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 64/QĐ-UBND 04/02/2015 64/QĐ-UBND
3 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2016 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 57/QĐ-UBND 05/02/2016 57/QĐ-UBND
4 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2017 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 67/QĐ-UBND 25/01/2017 67/QĐ-UBND
5 Công khai dự toán ngân sách tỉnh 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 209/QĐ-UBND 16/5/2018 209/QĐ-UBND
6 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 42/QĐ-UBND 24/01/2019 42/QĐ-UBND
7 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 19/QĐ-UBND 14/01/2020 19/QĐ-UBND
8 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 23/QĐ-UBND 21/01/2021 23/QĐ-UBND
9 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 26/QĐ-UBND 13/01/2022 26/QĐ-UBND

 
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.