You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤCCHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN
 

Thông tin cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 02693 824348
Fax: 02693 876748
email: stc@gialai.gov.vn1. Công khai ngân sách; kết luận thanh tra, kiểm toán
2. Công khai thủ tục hành chính công
3. Thông tin giá
4. Dự án đầu tư
5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

 
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.