You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
NĂM 2017

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính: 11/KH-STC ngày 29/12/2016

NĂM 2018


- Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2017: 25/QĐ-STC ngày 14/4/2017 Quyết định số 61/QĐ-STC ngày 07/9/2017 của Giám đốc Sở Tài chính V/v điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý ngân sách
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính: 19/KH-STC ngày 29/12/2017
- Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính: 20
/KH-STC ngày 29/12/2017
- Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính: 21/KH-STC ngày 29/12/2017
- Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": 05/KH-STC ngày 24/01/2018
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 824 348 - Fax:  (059) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.