You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Default news teaser image
Công văn số 3524/VP-KGVX ngày 16/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 1920/UBND-KGVX ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 2550/VP-KGVX NGÀY 30/7/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 1557/UBND-KGVX NGÀY 28/7/2020 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CUỘC HỌP NGÀY 27/7/2020

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 53/CV-BCĐ NGÀY 28/7/2020 VỀ VIỆC THÔNG BÁO RỘNG RÃI THÔNG TIN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Default news teaser image
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
THÔNG BÁO SỐ 262/TB-VPCP NGÀY 29/7/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19


Default news teaser image
TIẾP TỤC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần tro...
Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 "về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone"; đây là ứng dụng nhằm cảnh báo người dân nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID...

Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một s...
Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Tài chính phổ biến Tài liệu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế xây dựng, cập nhật và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn.

RA MẮT ỨNG DỤNG NCOVI VÀ VIETNAM HEALTH DECLARATION, CUNG CẤP THÔNG...
RA MẮT ỨNG DỤNG NCOVI VÀ VIETNAM HEALTH DECLARATION, CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM
Các chỉ dẫn trên hai ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration là thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh, là các chỉ dẫn của...

Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19
Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19
Căn cứ Công văn số 296/STTTT-CNTT ngày 11/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.