You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Default news teaser image
Tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội

Default news teaser image
Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Về việc Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo số 193/TB-VPUB ngày 02/9/2021 Về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-1

Default news teaser image
Công văn số 1239/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện phòng, chống dịch covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Default news teaser image
Công văn số 505-CV/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghi Lễ Quốc khánh 2/9

Default news teaser image
Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Về việc một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Pleiku

Default news teaser image
Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ : Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV

Default news teaser image
Thông báo số 164/TB-VP ngày 06/8/2021 Về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo

Default news teaser image
Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 Về việc Khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 1080/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Default news teaser image
Văn bản số 2222/STC-VP ngày 23/7/2021 của Sở Tài chính V/v tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Default news teaser image
Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Công văn số 986/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ đưa công nhân của tỉnh Gia Lai trở về địa phương

Default news teaser image
Thông báo số 137/TB-VP ngày 17/7/2021 Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (ngày 17/7/2021)

Default news teaser image
Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16/7/2021 Về việc Thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-2 lần 1 tại huyện Krông Pa

Default news teaser image
Thông báo Kết luận số 121/TB-UBND ngày 08/7/2021 V/v Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh , Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số cấp bách để phòng chống dịch Covid -19 do liên quan đến 02 trường hợp dương tính lần 1 với SATRS - CoV -2 tại xã H' Bông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công văn số 896/UBND-KGVX ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 01/7/2021 và Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ

Default news teaser image
Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Bộ giải pháp công nghệ phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Default news teaser image
Thông báo kết luận số 74/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19

Default news teaser image
Công điện số 11/CĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 25/02/2021 Về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến, phòng chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021

Default news teaser image
Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Default news teaser image
Công văn số 215/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội ở các địa phương huyện Krông Pa và Phú Thiện để phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công văn số 209/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Về việc Trưng dụng trụ sở thuộc Công ty TNHH Y khoa Hữu Nghị Tây Nguyên sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo số 25/TB-VP ngày 06/02/2021 Về việc kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 24/TB-VP ngày 05/02/2021 Về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chiều ngày 04/02/2021

Default news teaser image
Công văn số 187/UBND-KGVX ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 171/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Về việc Thành lập các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng

Default news teaser image
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Về việc một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo số 22/TB-VP ngày 02/02/2021 Về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của tỉnh

Default news teaser image
Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 02/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 01/02/2021 Về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021)

Default news teaser image
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid - 19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Default news teaser image
Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS - CoV-2 tại huyện Krông Pa và Phú Thiện

Default news teaser image
Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19 do liên quan đến trường hợp tiếp xác F0

Default news teaser image
Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid -19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

Default news teaser image
Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid 19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hơp dương tính lần 1 với SARS-CoV2 liên quan đến ca bệnh 1612

Default news teaser image
Thông báo số 17/TB-VPUB ngày 29/01/2021 Về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 30/01/2021 Về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS - CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

Default news teaser image
Công văn 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 247-CV/TU của Tỉnh ủy Gia Lai V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19

Default news teaser image
Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Công văn số 2516/UBND-KGVX ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 2417/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Default news teaser image
Công văn số 3524/VP-KGVX ngày 16/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 1920/UBND-KGVX ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Default news teaser image
THÔNG BÁO SỐ 262/TB-VPCP NGÀY 29/7/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19


Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 2550/VP-KGVX NGÀY 30/7/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 1557/UBND-KGVX NGÀY 28/7/2020 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CUỘC HỌP NGÀY 27/7/2020

Default news teaser image
TIẾP TỤC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 53/CV-BCĐ NGÀY 28/7/2020 VỀ VIỆC THÔNG BÁO RỘNG RÃI THÔNG TIN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Default news teaser image
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần tro...
Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 "về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone"; đây là ứng dụng nhằm cảnh báo người dân nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID...

Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một s...
Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Tài chính phổ biến Tài liệu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế xây dựng, cập nhật và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn.

RA MẮT ỨNG DỤNG NCOVI VÀ VIETNAM HEALTH DECLARATION, CUNG CẤP THÔNG...
RA MẮT ỨNG DỤNG NCOVI VÀ VIETNAM HEALTH DECLARATION, CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM
Các chỉ dẫn trên hai ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration là thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh, là các chỉ dẫn của...

Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19
Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19
Căn cứ Công văn số 296/STTTT-CNTT ngày 11/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.