You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Gop-y.jpg

 
Dự thảo xin ý kiến góp ý Công văn xin ý kiến Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2375/STC-HCSN 25/9/2020 29/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 2356/STC-QLNS 23/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt /động Văn phòng Thừa phát lại 2348/STC-QLNS 22/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 227/2016/TT-BTC và Thông tư số 112/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy  2348/STC-QLNS 22/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 307/2016/TT-BTC quy định phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 2348/STC-QLNS 22/9/2020 25/9/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1377/STC-QLGCS 02/6/2020 10/6/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 1555/STC-QLGCS 23/6/2020 05/7/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1351/STC-HCSN 01/6/2020 09/6/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 1174/STC-QLGCS 08/5/2020 13/5/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 1136/STC-TCDN 05/5/2020 22/5/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính 735/STC-QLNS 27/3/2020 01/4/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 628/STC-QLNS 19/3/2020 23/3/2020 taive-(2).jpg guiykien.jpg
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 324/STC-QLNS 20/02/2020 26/02/2020 taive-(1).jpg guiykien.jpg
Dự thảo sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
204/STC-HCSN 04/02/2020 11/02/2020 taive.jpg guiykien.jpg

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.