You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
cctc-(1).jpg
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Nguyen-Dung-(GĐ-so).JPG
Họ và tên : Nguyễn Dũng 
Chức vụ : Giám Đốc Sở
Ngày sinh: 02/04/1960
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Số điện thoại: 0913450329
Email: dungn.stc@gialai.gov.vn
  Họ và tên : Đặng Công Lâm
Chức vụ : Phó Giám đốc Sở
Ngày sinh: 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại: 0914013499
Email: lamdc.stc@gialai.gov.vn
 

 

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.