You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

cctc-(1).jpg
 
I. LÃNH ĐẠO SỞ

GIAM-DOC-(1).jpg Ông: NGUYỄN ANH DŨNG
Chức vụ: Giám đốc Sở
Điện thoại: 0914021529
Email: dungna.stc@gialai.gov.vn
 
LAMDC-(1).jpg Ông: ĐẶNG CỘNG LÂM
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0914013499
Email: lamdc.stc@gialai.gov.vn
HUETH-(1).jpg Bà: TRẦN THỊ HUỆ
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0914075179
Email: huett.stc@gialai.gov.vn
    
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ:
- Phòng Tổ chức;
- Thanh tra; 
- Phòng Tài chính đầu tư; 
- Phòng Quản lý Giá và Công sản; 
- Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
- Phòng Quản lý ngân sách;
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.